Відділ бібліометрії та наукометрії

Створено у 2012 році на базі відділу сховиша даних

Відділ входить до складу Інституту інформаційних технологій

Діяльність відділу спрямована на організацію і здійснення науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної та науково-інформаційної діяльності в галузі бібліометрії і наукометрії.


Завдання
 • Формування бібліометричної бази для експертного оцінювання результативності дослідної діяльності на основі консолідованих даних світових наукометричних платформ Google Scholar, Scopus, Web of Science, Publons.
 • Актуалізація бібліометричної інформації та  статистичне оброблення для одержання широкого спектру даних щодо розподілу наукових і науково-педагогічних працівників за галузями знань, відомствами, установами, регіонами тощо.
 • Підготовка щоквартальних інформаційно-аналітичних матеріалів щодо публікаційної активності вчених і установ НАН України у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Google Scholar.
 • Порівняльний аналіз стану та напрямів наукових досліджень в Україні та інших державах.

Діяльність
 • Науково-дослідна діяльність
  • Розробка теоретичних і прикладних питань розвитку бібліометричних та наукометричних технологій.
  • Аналіз концепцій і парадигм бібліотекознавства та напрямів трансформації бібліотечно-інформаційної сфери в умовах глобалізації.
  • Обґрунтування та узагальнення закономірностей самоорганізації інформаційних потоків і процесів у системі соціальних комунікацій.
  • Дослідження когнітивних засад інтелектуалізації електронних бібліотечно-інформаційних середовищ і творення нових знань.
 • Науково-практична діяльність
  • Бібліометричний і наукометричний моніторинг вітчизняної системи документальних комунікацій.
  • Підготовка оглядово-аналітичних матеріалів щодо стану вітчизняного академічного середовища та рейтингів наукових установ і провідних вчених за показниками світових наукометричних систем.
 • Науково-організаційна діяльність
  • Підготовка інструктивно-методичних та організаційних матеріалів з питань бібліометричних і наукометричних технологій.
  • Аналіз і впровадження досвіду вітчизняних та зарубіжних бібліотек і інформаційних центрів відповідно до тематики діяльності Відділу, обмін досвідом.
  • Організація роботи з консолідації/інтеграції українського сегменту бібліометричних ресурсів із/до міжнародних наукометричних проектів.

Завідувач відділу Тетяна Симоненко.

+38 (044) 524-95-01