Сектор з охорони інтелектуальної власності

Сектор створено у 2014 р.
Входить до складу інституту Бібліотекознавства


Завдання
 • Виявлення об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), що створюються в результаті наукової та практичної бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ
 • Облік ОІВ
 • Забезпечення охорони об’єктів авторського права, що зберігаються та створюються у НБУВ
 • Проведення досліджень з проблем інтелектуальної власності метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), що створюються в результаті наукової та бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ
 • Організація та забезпечення методичного керівництва проведенням наукових досліджень підрозділами-виконавцями НДР з метою виявлення та ідентифікації ОПІВ; розгляд повідомлень працівників НБУВ про створені ними ОПІВ та здійснення їх первинного обліку згідно з вимогами чинного законодавства
 • Здійснення заходів спрямованих на використання результатів НДР, ОПІВ. Аналіз стану роботи щодо використання результатів НДР, ОПІВ в НБУВ та надання керівництву НБУВ пропозиції з їх удосконалення
 • Участь у підготовці пропозицій та матеріалів щодо використання результатів НДР, ОПІВ у рамках співпраці з організаціями України та інших держав.

Діяльність
 • Організація та проведення досліджень з метою виявлення об’єктів інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та практичної бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ
 • розробка нормативних документів НБУВ, що регулюють правові відносини з проблем охорони інтелектуальної власності
 • здійснення досліджень з охорони об’єктів інтелектуальної власності
 • здійснення заходів з використання результатів НДР, об’єктів права інтелектуальної власності, створених в НБУВ
 • підтримка ліцензійної діяльності НБУВ

 

 

Завідувач сектору з охорони інтелектуальної власності Лариса Литвинова.