Відділ з охорони інтелектуальної власності

Відділ з охорони інтелектуальної власності

Створено у 2014 р.

Основні завдання відділу з охорони інтелектуальної власності: здійснення досліджень з охорони об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, об’єктів авторського права, що створюються в НБУВ; розробка нормативних документів НБУВ, що регулюють правові відносини з проблем охорони інтелектуальної власності; здійснення заходів з використання результатів науково-дослідних робіт, об’єктів права інтелектуальної власності НБУВ; підтримка ліцензійної діяльності НБУВ.

Відділ з охорони інтелектуальної власності відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції: Проведення досліджень з проблем інтелектуальної власності метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), що створюються в результаті наукової та бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ. Організація та забезпечення методичного керівництва проведенням наукових досліджень підрозділами-виконавцями НДР з метою виявлення та ідентифікації ОПІВ; розгляд повідомлень працівників НБУВ про створені ними ОПІВ та здійснення їх первинного обліку згідно з вимогами чинного законодавства. Здійснення заходів спрямованих на використання результатів НДР, ОПІВ. Аналіз стану роботи щодо використання результатів НДР, ОПІВ в НБУВ та надання керівництву НБУВ пропозиції з їх удосконалення. Участь у підготовці пропозицій та матеріалів щодо використання результатів НДР, ОПІВ у рамках співпраці з організаціями України та інших держав.

Підготовка договорів з розпорядження правами інтелектуальної власності та здійснення контролю за їх виконанням; укладання договорів про службові ОПІВ згідно з прийнятим в НБУВ порядком.

Підготовка та подання заявок на отримання охоронних документів в Україні. Надання керівництву НБУВ пропозиції щодо зупинення чи підтримки чинності охоронних об’єктів на ОПІВ.

Вивчення планово-звітної документації структурних підрозділів НБУВ щодо функціонування баз даних і підготовка відповідної інформації до планів і звітів бібліотеки з бібліотечно-інформаційної діяльності.

Здійснення моніторингу актів законодавства у сфері питань ОПІВ, ліцензійної діяльності та надання пропозицій з їх дотримання в НБУВ. Організація реалізації в НБУВ положень нормативно-правових актів щодо інтелектуальної власності.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)