Історичні відомості

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів розпочато у бібліотеці з серпня 1920 р., коли було відкрито перший читальний зал. На той час не існувало такої форми обслуговування читачів як абонемент. Втім, поодинокі випадки видачі книг за межі бібліотеки траплялися.

Історія існування відділу абонемента сягає в грудень 1920 р., коли у НБУВ (тоді – ВБУ) було відкрито абонемент для академіків АН України.

Згодом (1925 р.) розпочинає свою діяльність міжміський міжбібліотечний абонемент (МБА) бібліотеки. У той час право користування МБА надавалося виключно науково-дослідним установам і вищим навчальним закладам; документи надсилалися в обмеженій кількості за профілем установи.

Система єдиного міжбібліотечного абонемента була запроваджена у 1928 р., коли НБУВ (ВБУ) встановила міжбібліотечні зв'язки з великими науковими бібліотеками Москви, Ленінграда, Одеси тощо.

З середини 30-х років бібліотека значно розширює обслуговування читачів через колективний і персональний абонементи: право користування персональним абонементом вже надавалося, крім академіків, докторам наук, співробітникам АН, працівникам НДУ, аспірантам, інженерно-технічним працівникам. У 1934 р. бібліотека почала обслуговування читачів за межами Києва через міжбібліотечний абонемент.

Упродовж наступних років, включаючи період Великої вітчизняної війни, перші повоєнні роки, відновлюється система обслуговування, поновлюються традиційні зв'язки за МБА, відкриваються абонементи багатьом київським та  міжміським бібліотекам.

З 1956 р. починає працювати міжнародний міжбібліотечний абонемент (ММБА), що стало можливим активізацію міжнародних відносин бібліотеки.

Як самостійний підрозділ відділ абонемента функціонує з 1972 р., (перший завідувач – Л. А. Пашкова). Відділ абонемента, долучившись до єдиної загальнодержавної системи міжбібліотечного абонемента (1968 р.) спрямовує свої зусилля на якісно новий етап розвитку МБА як однієї з прогресивних форм бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів, починає роботу з формування підсобного бібліотечного фонду та організації каталогів.

Кожне наступне десятиріччя, аж до кінця ХХ ст., у діяльності відділу абонемента позначено певними суттєвими змінами, пов’язаними із розвитком системи бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів не лише в межах УРСР, а й поза нею. Важливого значення набувають структурні та технологічні вдосконалення, нестандартні вирішення проблемних питань, оптимізація й активізація існуючих міжбібліотечних контактів, впровадження сучасних технологій для отримання необхідної інформації та обміну набутим досвідом.

У ХХІ ст. бібліотечні установи змінили типові форми та методи обслуговування користувачів. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток глобальної мережі Інтернет, надання інтерактивних послуг, електронної доставки документів, створення інформаційних сайтів, порталів, електронних бібліотек перетворило традиційну систему міжбібліотечного обслуговування в сучасну, яка відіграє значну роль у виконанні комунікативних функцій.

Сьогодні міжбібліотечний абонемент є одним з найважливіших інструментів, який забезпечує функціонування спільного інформаційного та науково-технологічного простору. Відділ МБА (перейменовано у 2012 р.) посідає значне місце в загальному бібліотечно-інформаційному обслуговуванні: здійснює комплексну систему дистанційного обслуговування користувачів НБУВ на базі міжбібліотечного абонемента, яка відповідає сучасним вимогам взаємного використання бібліотечних ресурсів. За допомогою засобів ЕДД надає віддаленим користувачам оперативну інформацію шляхом створення електронної копії друкованого тексту.

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 246.
Персональний абонемент та міський МБА
10:00 - 19:00 (понеділок - п’ятниця)
10.00 - 17.45 (субота)
неділя: вихідний
+38 (044) 524-29-14
МБА, ММБА, ЕДД
9:00 - 18:00 (понеділок - п’ятниця)
сб, нд: вихідний
+38 (044) 524-33-98