Фонд відділу міжбібліотечного абонемента

Спеціалізований підсобний фонд наукових видань (далі – підсобний фонд) ВМБА є складовою фонду основного зберігання НБУВ, який обслуговує персональних абонентів-науковців та колективних абонентів міського МБА.

Формування підсобного фонду розпочалося в 1972 р., коли ВМБА почав функціонувати як самостійний підрозділ бібліотеки.

На сьогодні інформаційний потенціал підсобного фонду налічує понад 50 тис. примірників документів і репрезентує документи з усіх основних галузей знань: гуманітарної, науково-технічної, науково-природничої тощо. Серед документів – офіційні видання, наукові (монографії), науково-популярні, навчальні (підручники для ВНЗ, навчальні та методичні посібники), довідкові (енциклопедії, термінологічні та лексикографічні словники), художня та дитяча література.

Довідково-пошуковий апарат

Каталоги:

  • алфавітний;
  • систематичний;
  • електронний каталог документів підсобного фонду відділу (у процесі формування).