Зал обслуговування іноземними періодичними виданнями

Третій поверх головного корпусу,
кімната 313, 17 читацьких місць


ЗалПідсобний фонд

Підсобний фонд Залу обслуговування іноземними періодичними виданнями  є складовою частиною основного фонду НБУВ. Він хронологічно охоплює видання за останні п’ять років. Іноземні періодичні видання надходять з 43 країн світу на 34 мовах.
До послуг користувачів – система відкритого доступу до фонду іноземних періодичних видань, розташованого в алфавітно-хронологічному порядку за латинським алфавітом. Окремо виділе-но фонд кириличних та перекладних видань, розміщений в алфавітно-хронологічному порядку за кириличним алфавітом, а також лексикографічні словники. 
У фонді представлено електронні версії окремих видань на носіях CDR.
Обслуговування відбувається оперативно, термін очікування літератури відсутній.


У залі обслуговування іноземними періодичними виданнями функціонують виставки:

  • нових надходжень (змінюються щотижня);
  • іноземних періодичних видань, якими комплектуються бібліотеки науково-дослідних установ НАН України;

Іноземна періодика


До послуг читачів:

  • ​бібліотечно-інформаційні довідки (усні);
  • консультативно-методична допомога з питань пошуку інформації в каталогах залу, електронних науково-інформаційних ресурсах Бібліотеки;
  • бази даних електронного каталогу Бібліотеки;
  • онлайнові науково-інформаційні ресурси, передплачені Бібліотекою;
  • копіювання електронної інформації на електронні носії;
  • перегляд документів на носіях СDR, які знаходяться у підсобному фонді залу;
  • можливість ксеро-та фотокопіювання.