Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Saburo Yashita

Громадянин Японії, пан Yashita Saburo, подарував НБУВ декілька сучасних іноземних видань, які присвячені історії Голодомору в Україні та воєнну агресію Росії проти України. Зокрема, видання "Holodomor : Ukraine 1933", в якому Філіп і Анна-Марі Наумяк, діти жертв Голодомору, які понад півстоліття жили у Франції, вирішують свідчити для історії та розповідають про жах, який вони пережили; "Russes et ukrainiens : les frères inégaux, du moyen age à nos jours" - книга, в якій автор Андреас Каппелле розповідає про війну, яку в Москві виправдовують так званою історичною необхідністю та ґрунтується на імперському баченні, згідно з яким доля Росії полягала б у контролі над територіями, які її оточують; видання "Le régiment Azov - Un nationalisme ukrainien en guerre", в якій автор Адрієн Нонжон досліджує шлях полку від його заснування після революції на Майдані у 2014 році до сьогоднішнього дня; "La guerre russo-ukrainienne : le retour de l'histoire" - видання в якому видатний історик України та холодної війни Сергій Плохій пропонує незрівнянний аналіз російсько-українського конфлікту, його витоків, перебігу та ймовірних і вже очевидних наслідків.

Громадська організація "Асоціація стоматологів України"

Громадська організація "Асоціація стоматологів України" в особі професора Ірини Петрівни Мазур та доцента Ірини Скрипник подарували НБУВ 37 видань присвяченних історії розвитку стоматології в Ураїні. Протягом ста років відбувався процес формування Української наукової стоматологічної школи. З утворення першого стоматологічного інституту в Києві стоматологія стала невід’ємною частиною медицини та було закладено наукове підгрунтя до вивчення захворювань порожнини рота. Висвітлено роль наукових товариств у розвитку стоматології, основні віхи формування наукової школи, створення мережі лікувально-профілактичних закладів в різних регіонах України, що надають стоматологічну допомогу.

Луцюк Любомир

Професор кафедри політичних наук Королівського військового коледжу Канади, доктор філософії Любомир Луцюк, подарував НБУВ власне видання "The Galicia Division: They Fought for Ukraine". Цей 30-сторінковий буклет досліджує фундаментальні питання діяльності української військової частини, надаючи глибокі пояснення. Робота досліджує досвід України під час Другої світової війни як частини СРСР, розглядаючи питання про те, чи справді українці вітали німців на своїй території.

Дешко Лариса

Спадкоємиця каразінського роду Лариса Дешко подарувала НБУВ кілька видань, зокрема "Родина в світлинах", "Ольга. Візерунок Долі" та двотомне видання "Среди непонятных стремлений и неоцененных утрат". В книзі "Родина в світлинах" представлена історія семи поколінь подільського роду Панасюків на тлі історії України. Вона містить родинні перекази, приказки, замовлення, рецепти, а також понад 100 старовинних і сучасних світлин з архівів родини. Книга доповнена фотографіями родинних авторських рушників. "Ольга. Візерунок Долі" - в живій есеїстичний манері розповідає про художницю, вишивальницю, реставраторку, музейницю Ольгу Василівну Гордієнко (1943-2018), більшість робіт якої, як і фотоматеріали, репродукуються у цьому виданні вперше. Виданням "Среди непонятных стремлений и неоцененных утрат" - було завершено десятирічний проект дослідження національно-культурних процесів у грецькому середовищі України 1920-1930 років, які відбувалися під час так званої коренізації – однієї з політичних кампаній у національному питанні у перші роки радянської влади.

Кривобок Володимир Іванович

Відомий київський меценат та бібліофіл, полковник Володимир Іванович Кривобок передав до НБУВ кілька цінних виданнь, зокрема "Битва за Соборність: від легенди до правди" та "Український Націонал-Консерватизм. Гетьманський Рух. Книга 1. 1900-1936". «Битва за Соборність: від легенди до правди» — книга, що цілковито занурить у події сторічної давнини та дасть відповіді на багато питань «чому». Десятки тем і сотні епізодів, що допоможуть зрозуміти, чому у 1917-1921 роках українцям не вдалося здобути власну державу на уламках двох імперій. «Український Ніаціонал-консерватизм: Гетьманський Рух» - історико-політологічна трилогія, в якій висвітлюються та аналізуються розвиток ідеології українського націонал-консерватизму та його теоретичні засади від початку ХХ ст. ї до початку ХХІ ст. Зокрема, розглянуто розвиток українського консерватизму як різновиду суспільно-політичної думки, моделі побудови Української Держави, її політичної та економічної системи тощо, засади українського націонал-консерватизму, теорії класократії та концепції трудової монархії, а також перебіг зародження й діяльності Гетьманського Руху в еміграції.

Копотун Ігор Миколайович

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з міжнародних зв'язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) Ігор Миколайович Копотун подарував НБУВ 9 наукових, та навчально-методичні видання, що мають важливе теоретичне і практичне значення для удосконалення правових механізмів і вирішення сучасних проблем криміналістики, національної безпеки, кіберзлочинності та інших галузей права і містять нові концептуальні положення і рекомендації для науковців, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів.

Копотун Ігор Миколайович

Ігор Миколайович Копотун, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з міжнародних зв'язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) та Сергій Валерійович Пєтков, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного і приватного права Таврійського Національного Університету ім. В. І. Вернадського подарували НБУВ 23 наукових, та навчально-методичних видання, що мають важливе теоретичне і практичне значення для удосконалення правових механізмів і вирішення сучасних проблем криміналістики, національної безпеки, кіберзлочинності та інших галузей права і містять нові концептуальні положення і рекомендації для науковців, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів. Також було передано двотомне видання «Велика українська кримінологічна енциклопедія», яка ґрунтується на новітніх досягненнях вітчизняної і світової кримінологічної думки і представляє огляд основних векторів розвитку сучасної кримінології.

Зінченко Арсен

Арсен Зінченко – доктор історичних наук, професор, автор понад 200 праць з історії української культури, Церкви, біографістики подарував НБУВ власне видання “Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті”. Книга доктора історичних наук, професора Арсена Зінченка “Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті” – нова ґрунтовна наукова праця, що пропонує свіжий погляд на життя руської спільноти Правобережної України того часу. Цю книгу вирізняє широке залучення автором нового історичного матеріалу, що дотепер не публікувався. Йдеться, зокрема, про акти візитації та метричні книги вінницьких унійних парафій, документи Подільської православної консисторії та інші промовисті джерела. Книгу наповнює багатий ілюстративний матеріал, що надає історичним процесам образності та більшої виразності, пов’язуючи їх з естетикою епохи. Видання написане професійною, однак живою і легкою до сприйняття мовою, відтак буде цікаве як професійним історикам та краєзнавцям так і ширшій аудиторії знавців історії Поділля та України.

Буханець Олександр Васильович

Специфіка поширення інформації в сучасному суспільстві свідчить про збільшення ролі аудіовізуальних документів в інформаційному просторі. Домінуючим носієм інформації все більше виступає образ, символ, зображення. Вітчизняна та світова аудіовізуальна спадщина є потужним і невичерпним джерелом знань про минуле, унікальним матеріалом для стратегій розвитку майбутнього. Закономірно, що інтерес науковців, фахівців різних галузей, журналістів, митців, широких кіл громадськості до аудіовізуальних документів неухильно зростає. У цьому контексті надзвичайно важливою є робота Центрального державного кінофотофоноархіву (ЦДКФФА) України імені Г. С. Пшеничного щодо актуалізації й оприлюднення кінофотодокументів. Одним із напрямів цієї діяльності є видання архівних анотованих каталогів кінодокументів, яке було започатковане ще у 1969 р. публікацією довідника «Кинолетопись: аннотированный каталог киножурналов и документальных фильмов производства украинских студий (1923−1941)». У рамках галузевої програми «Архівні зібрання України» на даний час вийшла друком низка довідників кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945−1955)» (2002 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1956−1965)» (2003 р.), «Україна і Друга світова війна: Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939−1945)» (2006 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896–1939)» (2009 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1966−1975)» (2010 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985)» (2015 р.). Всі ці видання відтворюють події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурно-освітнього життя України по багатьох аспектах вітчизняної історії, науки і культури України, відображають діяльність держави, різних громадських організацій та окремих визначних діячів, розповідають про нові наукові відкриття, досягнення у професійному і любительському спорті. Мовою кінофотодокументів висвітлено функціонування освітніх і культурних закладів, творчих спілок, проведення мистецьких фестивалів, конкурсів, з’їздів митців та освітян, прем’єри спектаклів і кінофільмів, відкриття нових музеїв, бібліотек, шкіл; заходи, спрямовані на повернення до українського простору насильно вилучених, заборонених і маловідомих імен. Директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Олександр Васильович Буханець подарував Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського низку довідників: Кинолетопись : аннот. кат. киножурн. и док. фильмов укр. студий (1923–1941) / Арх. упр. при Сов. Мин-в УССР, Центр. гос. архив кинофотофонодок. УССР ; сост.: М. Н. Базанова, Л. М. Головко, Л. П. Маркитан [и др.] ; отв. ред. М. Н. Базанова. – Киев : Наук. думка, 1969. – 181 с. : фот. Україна і Друга світова війна. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіносюжетів, спецвипусків (1939–1945) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд. Т. Ємельянова. – Київ, 2005. – 201 с. : іл. Війна 1941–1945 рр. : альбом / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: Т. О. Ємельянова, І. М. Закринична, Т. О. Макарова [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2015. – 269 с. : фот. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіносюжетів (червень 1945–1955) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак, Н. О. Топішко ; за ред. Н. М. Слончак. – Київ, 2002. – 483 с. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1956–1965) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: Л. Б. Пількевич, О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак [та ін.]. – Київ, 2003. – 620 с. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіно- і телесюжетів (1966–1975) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: О. Дорошенко, І. Закринична, Т. Ємельянова [та ін.] ; голов. редкол. серії: О. Гінзбург, В. Верстюк, М. Делеган [та ін.]. – Київ, 2010. – 927 c. : іл. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985) / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян [та ін.] ; голов. редкол. серії: Т. І. Баранова, О. В. Бажан, В. Ф. Верстюк [та ін.]. – Київ, 2015. – 1224, [13] с. : іл. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1986–1995) / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: С. П. Анахов, В. Г. Берковський, І. М. Закринична [та ін.] ; наук. ред. Т. О. Ємельянова ; голов. редкол. серії: Т. І. Баранова, І. М. Кісіль, О. В. Бажан [та ін.]. – Київ, 2019. – 763, [13] с. : іл. – (Архівні зібрання України). Колектив Бібліотеки і читачі висловлюють щиру подяку Олександру Васильовичу Буханцю та колективу Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного за підготовку унікальних довідників, які сприяють збереженню національного культурного надбання і пошуку важливої, маловідомої інформації.

Видавництво "Горобець"

Видавництво ТОВ "Горобець" подарувало НБУВ декілька власних видань, зокрема "Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України", "Віденський Октоїх", "Молитовник князя Володимира", "Молитовник Гертруди" та дві книги Олесі Авраменко "Приходько" і "Білокур". У книзі "Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України" подані статті про народні календарні свята й обряди річного циклу, етнографічні ярмарки, дні народних ремесел та пам’ятні дати в історії України, які проводилися в Музеї, починаючи з 1980-х років, розповідається про історію впровадження цих традицій, які поширилися згодом по всій Україні. Статті написані науковими співробітниками, які досліджували ці свята і проводили їх у Музеї. Кожна стаття науково інформативна, багато ілюстрована кольоровими фотографіями. Одним із джерел, важливих для дослідження середньовічної української рукописної традиції, є Віденський Октоїх (Кодекс Ганкенштейна) кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., що зберігається в Австрійській національній бібліотеці (Codex Vindobonensis Slavicus 37). Здійснено факсимільне видання оригіналу рукописної пам’ятки Х–ХІ ст., яка зберігається у Національному археологічному музеї Чивідале в Італії (ms CXXXVI). У науковій частині представлено результати новітніх студій над «Молитовником Гертруди», здійснених українськими вченими, з акцентом на особі власниці манускрипту – Гертруди Мешковни, та вміщених на його сторінках молитвах княгині. Уперше здійснено факсимільне видання оригіналу середньовічного українського рукописного Служебника XIV ст. "Молитовник князя Володимира", що зберігається у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, у відділі рукописів та архівів, cod. slav. 1. У науковій частині представлено на новітніх засадах дослідження українських учених щодо кодикологічних, палеографічних, художніх, мовних та текстологічних особливостей рукопису. Подаровані видання після опрацювання поповнять фонди Відділу рукописів та образотворчих мистецтв.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97