Фонд відділу образотворчих мистецтв

Спеціалізований фонд документів Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – унікальне зібрання образотворчих видань, оригіналів творів вітчизняної та зарубіжної графіки, фотографій.

З 1920-х років у бібліотеці розпочалося збирання образотворчих документів, які зосереджувалися у фондах відділів – Графічного, Газетно-графічного, Волянсії. 1936 року всі образотворчі документи були зосередженні у фонді Відділу, який отримав назву Кабінет мистецтв. 1965 року Кабінет мистецтв перейменовано у Відділ естампів і репродукцій, 1970 – Сектор естампів і репродукцій у складі Відділу обслуговування. З 1976 року Сектор естампів і репродукцій був підпорядкований Відділу книгознавства як автономний структурний підрозділ. 2002 року отримав статус наукового підрозділу в структурі Інституту української книги НБУВ і став називатися Відділом образотворчих мистецтв.

На початок 2008 р. фонд відділу складається з близько 270 тисяч од.зб. (книги, альбоми, періодичні видання, аркушеві образотворчі видання, оригінали творів графічного мистецтва, фотографії).

Книжково-альбомний фонд налічує більш як 44000 од. зб., хронологічно охоплює видання XVIII–ХХІ ст. і складається з багато ілюстованих фундаментальних праць з теорії та історії образотворчого мистецтва, енциклопедій, довідників, словників, каталогів, монографій, альбомів репродукцій творів українського та зарубіжного мистецтва, фотоальбомів тощо. Серед раритетних видань – альбоми оригінальних офортів Л. Жемчужникова “Живописна Україна”(1861 – 1862), Є. Михальцевої “Наброски поездки въ Малороссіи”(Вип. І, 1882), Д. Піранезі “Рим”(середина 18-го ст.) ; “Ксилографічні дошки Лаврського музею. – Вип. 1: Українські старовинні гравюри типу “народніх картинок”” (К., 1927) та ін.

Фонд періодичних видань налічує близько 12 000 од. зб., хронологічно охоплює видання ХІХ – ХХІ ст. Основу фонду періодики становлять українські та зарубіжні журнали з питань живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, архітектури, театру, кіно, реклами, дизайну та ін.

аркушеві образотворчі документиФонд аркушевих образотворчих документів становить основну частину фонду Відділу і налічує більш як 200 000 од.зб. Хронологічно охоплює документи ХVII – ХХІ ст. За видами друку поділяється на лубок, гравюру, листівку, плакат, фотографію, репродукцію, поштову картку, прикладну графіку (запрошення, календарі, обкладинки). Найбільшу частину фонду аркушевих видань становить плакат (більш як 60 000 од. зб.), що хронологічно охоплює період ХХ-ХХІ ст.

гравюраФонд гравюри складає близько 2500 од. зб. Це твори українських, російських та західноєвропейських майстрів XVII–XXI ст. Це історичні та жанрові гравюри, портрети, пейзажі, екслібриси, виконані в різних техніках (ксилографія, лінорит, мідьорит, офорт, літографія). У фонді гравюри зберігаються окремі гравюри та колекції оригінальних творів В. І. Касіяна, О. С. Пащенка, М. Г. Дерегуса, Г. П. Польового, О. Ф. Фіщенка, В. І. Лопати, Г. В. Малакова, М. І. Стратілата, Г. О. Сергєєва та інших відомих українських майстрів ХХ ст.

Колекція лубка (народних картинок) налічує 366 од. зб. і складається з російського лубка XVIII – ХІХ ст., радянського лубка 1920 – 1950-х рр., китайського лубка ХІХ – початку ХХ ст., японського та французького лубка початку ХІХ ст.

образотворчі поштівкиФонд образотворчої поштівки налічує близко 50000 од. зб., охоплює хронологічний період з кінця ХІХ–ХХІ ст. і є багатим інформаційним джерелом з найрізноманітніших питань української та зарубіжної історії і культури, переважно архітектури та образотворчого мистецтва.

Фонд художньої репродукції налічує більше 8000 од. зб. і репрезентує твори українських, російських та зарубіжних майстрів різних етапів історії образотворчого мистецтва.

Фонд фотографії становить більше 17000 од. зб. кінця ХІХ-ХХІ ст. Це оригінальні світлини відомих фотомайстрів та ательє України, Росії, Німеччини, Польщі, Італії. У 2007-2008 роках фонд поповнився зібранням з 250-ти оригінальних фототворів, подарованих їх автором – відомим київським фотохудожником Л. О. Левитом.

мідна гравірувальна дошкаНайбільшу цінність фондів Відділу становить унікальна колекція мідних гравірувальних дощок українських друкарень XVII–XIX ст. 288 од. зб. репрезентують творчість таких відомих українських майстрів, як Л. Тарасевич, Н. Зубрицький, Г. Левицький, І. Мигура, І. Стрільбицький, І. Щирський, А. Козачковський та ін. В колекції представлені твори і окремих зарубіжних граверів, серед яких привертає увагу “Портрет польського короля Владислава IV” роботи голандця Вільгельма Гондіуса, автора знаменитого прижиттєвого портрета гетьмана України Богдана Хмельницького.

Окрасою фонду Відділу образотворчих мистецтв є 24 оригінали малюнків портретів українських кобзарів, виконаних на початку ХХ ст. видатним українським художником Опанасом Сластіоном (Сластьоном).

Сьогодні фонд відділу комплектується виданнями, науковими монографіями, періодикою, довідковою літературою з питань теорії та історії архітектури, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, художньої фотографії.

Інформацію про Фонд користувачі отримують у читальному залі Відділу образотворчих мистецтв через традиційні алфавітні і систематичні каталоги, тематичні картотеки та окремі тематичні бібліографічні бази даних.

Книжкові фонди відображені також у генеральному та читацьких каталогах основного приміщення бібліотеки. Інформацію про фонди відділу можна отримати з наукових каталогів та публікацій співробітників відділу.

З 2003 року розпочато роботу над створенням електронного каталогу українського плаката 1914 – 2007 років.