Відділ фонду юдаїки

Відділ створено в 2002 році
Відділ входить до складу Інститутуту рукопису

Збирання, зберігання, наукове опрацювання і наукове дослідження єврейської книжкової та рукописної спадщини.


Напрями діяльності
  • Збирання, наукове опрацювання, зберігання рукописних і книжкових зібрань з юдаїки, а також документів, що стосуються діяльності єврейських наукових і культурно-просвітницьких установ та організацій, видатних осіб.
  • Науково-дослідницька робота в галузі книгознавства, бібліографії, археографії та джерелознавства з історії документальної спадщини й культури єврейського народу на основі вивчення зібрання єврейських рукописів і друкованих видань.
  • Залучення фонду юдаїки до наукового й культурного обігу шляхом бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів у читальному залі Відділу, проведення багатоаспектної культурно-просвітницької та культурно-масової роботи у формі організації конференцій, виставок, науково-популярних видань, радіо- та телепередач тощо.

Інституційна історія відділу фонду юдаїки починається у 1918 р. разом із заснуванням Бібліотеки. Фундатори Бібліотеки – вчені Агатангел Кримський та Володимир Вернадський, добре усвідомлювали мету й завдання національної книгозбірні, а тому цінували розмаїття історико-культурної спадщини України. У Бібліотеці було утворено спеціальний сходознавчий відділ «Orientalia» з підвідділом «Hebraica-Judaica», який очолив видатний професор Яків Ізраельсон. Після від’їзду Я. Ізраельсона до Брюсселя відділ «орієнтація» впродовж значного часу працював лише формально під керівництвом видатного історика Віктора Іваницького і мав лише одну штатну одиницю.

У 1928 р. за ініціативою В.Ф.Іваницького було створено спеціальний єврейський відділ і його завідувачем призначено І.І.Мітельмана, який на той час був співробітником відділу книгознавства та бібліографії Інституту єврейської пролетарської культури. У 1931 р. під час репресій діяльність відділу було різко згорнуто, а І.І.Мітельмана звільнено. На посаду завідувача призначено М.Л.Ясногородського.

Під час Другої світової війни частину фондів відділу евакуювали до Уфи, а невдовзі після повернення з евакуації, у 1950 р., відділ ліквідували і навіть каталоги й картотеки знищили. Всі стародруковані та сучасні книги, преса й рукописи були законсервовані й передані до резервного бібліотечного фонду концентрації, на базі якого 29 жовтня 1990 р. було створено сектор науково-технічної обробки літератури обмінно-резервного фонду Бібліотеки.

Саме цей день можна вважати офіційною датою початку відродження наукової юдаїки в НБУВ. У 1992 р. бібліотечний підрозділ було перейменовано в сектор сходознавства й підпорядковано Інституту рукопису НБУВ, а з 2002 року він став відділом фонду юдаїки.

У 1990–2019 рр. завідувачкою відділу була Ірина Сергєєва (1958–2019).


Структура

Для належного виконання бібліотечно-бібліографічної та інформаційно-бібліотечної роботи у структурі Відділу створено Групу бібліотечно-бібліографічної роботи (далі – Група) зі складу бібліотечних співробітників відділу фонду юдаїки ІР НБУВ.

Під науково-методичним керівництвом завідувача Відділу головний бібліотекар організовує бібліотечно-бібліографічну роботу Групи: належне комплектування і зберігання фондів, укладання й удосконалення науково-довідкового апарату, інформаційно-бібліотечне обслуговування читачів, вчасну підготовку бібліотечно-бібліографічної документації (плани, звіти, статистичні дані тощо).


Завідувач відділу фонду юдаїки Тетяна Батанова.

+38 (044) 234-82-56

 

Контактна інформація відділу фонду юдаїки

Корпус по вул. Володимирська, 62,
4-й поверх, к. 403.
+38 (044) 234-82-56
judaica-department@nbuv.gov.ua
Інститут рукопису