Електронні інформаційні ресурси відділу науково-бібліографічної інформації

Електронний каталог ВНБІ

Електронний каталог розкриває фонд довідково-бібліографічних видань ВНБІ. Частково анотована. Програмне забезпечення «ИРБИС». Кількість записів на 02.05.2018 р. – 23401. Адміністратор і редактор БД Віталіна Анатоліївна Шкаріна.

У читальному залі ВНБІ організовано вільний доступ до передплачених електронних ресурсів:
 • EBSCO: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського надає доступ до електронних продуктів на платформі EBSCO, зокрема до баз даних:
  • ACADEMIC SEARCH COMPLETE;
  • INSPEC;
  • GreenFILE;
  • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA).

Для того, щоб отримати доступ із читальних залів НБУВ, необхідно перейти за посиланням http://search.ebscohost.com/.
(доступ надається по тимчасовому договору)

 • IOP Science: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського за підтримки aсоціації «Iнформатіо-Консорціум» надає доступ до повнотекстового архіву видавництва Institute of Physics Publsihing.. Архів містить більше 90 назв видань та 700 000 статей з питань атомної та молекулярної оптики, конденсованих середовищ, астрономії та астрофізики, математичної та теоретичної фізики, фізики високих енергій, плазмової фізики, прикладної фізики, систем автоматизації експерименту та вимірювань, біофізики та фізики Землі.

  Для того, щоб отримати доступ із читальних залів НБУВ, необхідно перейти за посиланням http://iopscience.iop.org/page/extra.
  (доступ надається по тимчасовому договору)

 • Cambridge Books Online пропонує доступ до книг всесвітньо відомого видавництва Кембриджського університету з усіх предметних галузей.

  Cambridge Books Online пропонує користувачам:

  -         більше 20000 електронних книг з усіх предметних галузей

  -         широко представлені підручники, академічні монографії, довідники

  -         нові надходження та архіви

  -         колекції до 1990 р.

  -         найновіші книги та найбільш запитувані найменування

  -         нові наймення додаються кожного місяця

  -         потужний механізм пошуку

  Для того, щоб отримати доступ із читальних залів НБУВ, необхідно перейти за посиланням http://ebooks.cambridge.org.
  (доступ надається по тимчасовому договору)

«Ліга: Закон Еліт»

Комплексна система інформаційно-правового забезпечення.

Версія 9.4.1 з українсько-російсько-англійським перекладачем; особливістю версії є додаткова можливість здійснювати інтелектуальний пошук одним рядком.

Нормативно-довідкова інформація: Загальне законодавство, Міжнародні угоди, Столичне законодавство, Консультації, Внесено до ЄДРНПА, Регіональне законодавство, Термінологічний словник, Довідники, Путівник бухгалтера, Моніторинг законодавства, Фінансова інформація, Судова практика, Форми, бланки, Підсумки тижня, Мистецтво оборони, Типові договори та шаблони, Відділ кадрів. Перевірки для бухгалтера, Влада України, Ситуації для бізнесу, Ситуації для бухгалтера, "ВЕДОМОСТИ бухгалтера", Енциклопедія бухгалтера, Уроки ЛІГА:ЗАКОН, База податкових знань, Юридичні довідники.

На 24 січня 2019 р. БД «Загальне законодавство» містить близько 558 тис. документів (законів, постанов, розпоряджень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств) переважно за новітній період державності України з 1991 р. Усі БД містять близько 948 тис. документів.

У розділі "Історія української Конституції" представлена унікальна добірка історичних матеріалів, що відбивають процес становлення державності в нашій країні, починаючи з часів Богдана Хмельницького і до сьогодні.

Добірка періоду 16541990 рр. містить більше 40 документів різних історичних періодів (із збереженням стилістики української мови відповідного періоду), об'єднаних у кілька груп: Конституційні традиції козацької доби; Конституційні акти періоду Центральної Ради, Гетьманату та Української Народної Республіки; Конституційні акти радянського періоду; Конституційні акти новітнього періоду.

Важливим є надання відомостей про офіційне опублікування (“Відомості Верховної Ради України”, “Офіційний вісник України” та інші видання).

Пошук здійснюється: за категоріями, видами документів, видавником, словами з назви, датою прийняття документа, номером документа, статусом документа, датою реєстрації в Міністерстві юстиції, номером реєстрації в Міністерстві юстиції, за ключовими словами, країнами, за контекстом тощо.

Незважаючи на доступні правові ресурси в мережі Інтернет, комплексні системи ЛігаБізнесІнформ користуються постійним читацьким попитом.

Детальніше про системи ЛІГА:ЗАКОН Ви можете дізнатися на сайті www.liga.net

Електронний каталог бібліотеки Наукового товариства iмені ШЕВЧЕНКА
(м. Сарсель, Францiя)

Електронний каталог бiблiотеки НТШ почав створюватися в 1994 р. i нараховує понад 26 тис. назв. ЕК включає бiблiографiчнi описи друкованих видань XIX–XX ст., у т. ч. довiдково-бiблiографiчнi видання, лiтературу з питань iсторiї, освiти, культури, а також художню лiтературу, яка була видана на територiї України, СРСР та за кордоном (видання української дiаспори) українською, російською та іншими мовами.

Виробники: НТШ м. Сарсель (Францiя), НБУВ.


На компакт-дисках:

2017

Библиография академической библиографии: к 90-летию со дня основания Центральной научной библиотеки имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси. − Минск, 2015.
CDR 2080

2016

Первые академики Белорусской АН 1928. − Минск, 2015.
DVD 565

2015

Каталог книжкової літератури. 2013 рік.
CDR 1721

Науково-практичний коментар до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" / Г. О. Андрощук та ін.
CDR 1602

Праці викладачів і науковців УДМТУ НУК (20002010 рр.) : бібліогр. покажч. : у 3 ч. 90-річчю НУК присвячується.  2015.
DVD 472

Природа і природні ресурси північного Причорномор'я : бібліогр. покажч. літ. за 2008 р. − Одеса, 2010.

Биология Черного и Азовского морей : библиогр. указ. за 19931997 гг. − Одесса, 2010.

Памятные книжки Виленской губернии (18452925). − Минск, 2013.
DVD 491

Памятные книжки Гродненской губернии (18471915). − Минск, 2013.
DVD 492

2012

Словник-довідник термінології музейництва.

Словники України. Київ, 2011.
CDR 1406

Творець архітектурної історії Вінниці поч. XX ст.: до 150 річчя від дня народження Г. Г. Артинова. − Вінниця, 2010.
CDR 1414

Історія України. Київ, 2011.
CDR 1418

«М. В. Гоголь в Одесі»: бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. В. Б. Мусій. − Одеса, 2012. − 400 с. − (Серія «Літературна Одеса» : вип. 14).

2011

Україна − Європейський Союз: зібрання Міжнародних договорів та ін. (19912009).
CDR 1285

The Czech Geographical Bibliography Online / Geobibline.
CDR 1340

Словники України. Українсько-російсько-англійський словник зі зварювання / НАН України.
СDR 1364

2010

Президенты НАН Беларуси / НАН Беларуси ; Центр. науч. б-ка им. Я. Колоса.
СDR 1146

Національний атлас України.
CDR 1064

Социальные и гуманитарные науки: свод. авт. и предм. указ. за 2009 г. / ИНИОН РАН.

Статистичний щорічник України. 2008.
Ж 68947/cdr

РЖ Строительство и архитектура. − 2009. − № 5, 6.

China Business: Laws and Regulations / Governing Business relations with foreign countries.

Універсальна десяткова классифікація (УДК). Станом на 2006 р.
CDR 1268

2009

Who is Who. Magyarorszagon. 2008.
СDR 759

Encyclopedoa  Personalitatilor. 2007.
CDR 760

Who is Who y Slovenskej republike. 2007.
CDR 761

Who is Who. Ceska republice. 2007.
CDR 762

Who is Who. Elada. 2007.
СDR 763

Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland. 2007.
CDR 764

Who is Who w Polsce. maj 2008.
CDR 765

Російсько-український словник (1927–1933).
CDR 1116

Кніга Беларусі. [15171917] : зводны каталог. − Минск.
CDR 1081

2008

Словники України: інтегрована лексикографічна система, версія 1.04.
CDR 876

Гавриленко В. Т. Мировая экономика. − 2008.
CDR 706

The Harvard Korean. Studies Bibliography. 80000 references on Korea.
CDR 803

2007

Зібрання чинних та міжнародних договорів України. Том 4, кн. 12.
CDR 350

Statistical yearbook of Serbia, 2004. 2004.
Ж 70769/cdr

Statistical yearbook of Serbia, 2005. 2005.
Ж 70769/cdr

Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland. August 2006.
CDR 838

2006

Муниципальное право: библиотека баз даных / INFOSET. − Москва. − (комплектується з 2006).
СDRЖ53

Lexikon des islant.− Goethe institut. 2001.
СDR 572

Современный англо-русский словарь.
236cd-1

The World Book. Encyclopedia of People and Places. User Guide.
CDR 609

2005

Who is Who in Osterreich. Juni 2005.
СDR 469

Who is Who. Magyarorszagon. Aprilis 2005.
СDR 470

Who is Who v Slovensjej republike. Magyarorszagon. 2005.
СDR 471

Who is ...? (v Ceske republike). 2004.
СDR 472

Who is Who w Polsce. Czerwiec 2005.
СDR 473

2002

Словники України: парадигми, транскрипції, фразеологізми, синонімія, антонімія / НАН України. − 2002.
CDR 123/1-6

2000

Золота книга ділової еліти України.
СDR 54/1-2

«A window on Korea»: information on Korea. 2000.

Ретроспективні бази даних Інституту наукової інформації з суспільних наук РАН:
 • Cоциальные и гуманитарные науки БД включає відомості про книги (монографії, щорічники, збірники статей, матеріали конференцій та ін.), статті з журналів та збірників, депоновані рукописи, автореферати дисертацій з економіки, демографії, філософії, соціології, релігієзнавства, історії, археології та етнографії, проблем держави і права, політології, наукознавства, екології, освіти і культури, мовознавства, літературознавства. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, шифрами зберігання в ІНІСН РАН.
 • East – Сходознавство проблемно-орієнтована бібліографічна БД відображає літературу з соціально-економічних та політичних проблем країн зарубіжного Сходу, демографії, міжнародних відносин та зовнішньої і внутрішньої політики, культури та історії. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, шифрами зберігання в ІНІСН РАН. Включено документи за 1986–1993 рр.
 • Социальные и гуманитарные науки. 1996–2000 політематична бібліографічна база даних. Відображає надходження до бібліотеки ІНІСН РАН з питань економіки та економічної науки, політичної економії, демографії та демографічних процесів, філософії, соціології, проблем релігії, історії, археології, етнографії, проблем держави і права, політології та політичних наук, наукознавства, екології, освіти та культури, мовознавства, літературознавства.
 • Государство и право. Политология. 1986–2000 відображено надходження документів із психології права, теорії держави і права, політичних та правових вчень, державного права, адміністративного, фінансового, господарського, цивільного, цивільно-процесуального, винахідницького, земельного, аграрного, лісового, водного, гірського, трудового, соціального, кримінального, міжнародного публічного права, права окремих країн, пенітенціарію, криміналістики, арбітражу, апеляційного виробництва, банківського законодавства, боротьби з наркоманією, злочинністю, тероризмом, висвітлюються закони та постанови, конституції, податкова та митна системи, матеріали з правового регулювання охорони навколишнього середовища, прав людини.
 • Лингвистика. 1986–2000 відображено документи, що охоплюють історію і сучасний стан мовознавства, загальне мовознавство, загальнотеоретичні проблеми, філософію мови, напрями та методи лінгвістичних досліджень, порівняльно-історичне мовознавство, утворення та розвиток мов, структурну лінгвістику, математичну лінгвістику, лінгвістичну статистику, прагматику, соціолінгвістику, психолінгвістику, фонологію, фонетику, морфологію, синтаксис, лексикологію, лексикографію, семантику, стилістику, прикладне мовознавство, автоматизований переклад, штучний інтелект, мови світу.
 • Литературоведение. 1986–2000 включено бібліографічні відомості про документи, що відображають теорію і методологію літературознавства та літературної критики, види і жанри літератури, історію та сучасний стан літератур світу, народну поетичну творчість, фольклор.
 • Науковедение. 1991–2000 — бібліографічна БД відображає документи з питань наукознавства, організації науки в різних країнах, розвитку наукових шкіл, напрямів, академій наук, вищої школи, історії науки та наукових напрямів тощо.
 • Философия и социология. 1981–2000 відображено документи із загальнофілософських проблем, логіки, філософії та методології науки, соціальної філософії, етики, естетики, історії філософії, соціології, методики соціології і методики соціологічних досліджень, окремих соціологічних дисциплін, історії соціології.
 • Экономика и демография. 1991–2000 відображено документи з питань демографії, сім’ї, міграції населення, проблем народонаселення (статистика та прогнози), економічної теорії, історії економічної думки, обліку, статистики, економіко-математичних методів і моделей, міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародних економічних організацій та об’єднань, міжнародної торгівлі, діяльності ТНК, міжнародних науково-технічних зв’язків, економічної інформації, міжнародних фінансів, міжнародних валютних відносин, економічної допомоги, галузевої економіки, антимонопольної політики, нелегальної економічної діяльності, фінансової науки, економіки праці та природокористування, банків і банківської справи, бухгалтерського обліку та фінансів, грошового обігу, організації виробництва і праці, ринкової економіки, економічного реформування, економічних аспектів екології тощо.

Доступ до БД в актульному стані www.inion.ru

Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM:
 • Academic Search Full Text International, 1984–2000 БД включає бібліографічні відомості з рефератами 3000 наукових журналів із гуманітарних та соціальних наук з 1984 р. та повнотекстовоі версії понад 1230 журналів із 1990 р.
 • Comprehensive Medline Fulltext, 1966–2000 База даних з усіх галузей медицини та біомедичних досліджень. Наведено повні тексти статей із 80 журналів, доступні для пошуку з 1990 р.
  Виробник – Національна медична бібліотека США.
 • MAS Full Text Premier, 1984–2001 БД включає реферати публікацій з понад 400 найважливіших періодичних видань з різних галузей знання. Повні тексти статей, книжкових оглядів з 210 американських періодичних видань, доступні з 1990 р.
 • Newspaper Sourse Plus, 1995–2000 БД включає півмільйона статей з понад 100 міжнародних англомовних газет, зокрема: The Moskow Times, The St. Petersburg Times та ін.; тексти інформаційних стрічок шести найбільших служб новин (AP Online, World Steam Associated Press тощо); бібліографічні відомості і реферати публікацій із The New York Times, The Wall Street Journal, USA Today з 1995 р.; стислі виклади з The New York Times Magazine, The New York Times Book Review та ін.
 • Public Library Fulltext, 1984–2000 БД створена для публічних бібліотек. Включає бібліографічні відомості з рефератами про публікації в 2780 журналах масового попиту з широкого кола знань, включаючи гуманітарні і суспільні науки, бізнес, культуру, охорону здоров’я з 1984 р. Подано тексти з 1810 періодичних видань з 1990 р.
Бази даних Iнституту наукової iнформацiї, США
(Institute for Scientific Information):
 • ART and HUMANITIES INDEX бібліографічна БД відображає публікації з понад 1140 періодичних видань усього світу з мистецтва та гуманітарних наук, а також з понад 7000 найважливіших журналів із суспільних наук. Відображені публікації з таких галузей знань, як: археологія, архітектура, мистецтво, історія, мовознавство, література, музика, філософія, лінгвістика, радіо, телебачення, кіномистецтво, релігія, театр. Пошук у БД ведеться за: ключовими словами, взятими з назв публiкацiй; прiзвищами авторiв публiкацiй; назвами перiодичних видань; прiзвищами авторiв, котрi цитуються; адресами авторiв публiкацiй, ключовими словами. Всi пошуковi поля супроводжуються словниками, що полегшує пошук необхiдної iнформацiї. НБУВ має БД за 1999 р.
 • Current Contents політематична бібліографічна база даних з рефератами, аналог щотижневого поточного бібліографічного покажчика (1958). Є найповнішим світовим багатогалузевим джерелом наукової інформації та практично хронологією досліджень, що проводяться в інститутах та лабораторіях всього світу та відображають найважливіші світові наукові публікації з екології, біології, ботаніки, медицини, психології, біохімії, фізики, хімії, суспільних наук, інженерії, технології, сільського господарства тощо. Щорічно відображається зміст понад 8000 найважливіших журналів та 2000 книжок. Виходить на СD у семи серіях. Пошук за полями: назва журналу або книги, ISSN, ISBN, автор публікації, редактор, адреса, ключове слово тощо.
  Видання отримано завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження». У фондах НБУВ є диски за 1996–1998 рр.
  У НБУВ наявні такі серії "CURRENT CONTENTS":
  • Life Sciences відображено публікації з 1350 журналів, що охоплюють питання біохімії, біофізики, ботаніки, ветеринарії, гематології, генетики, дієтології, зоології, клінічної медицини, ендокринології, метаболізму, експериментальної біології і медицини, імунології, мікробіології, молекулярної біології, нейронауки, органічної хімії, педіатрії, радіології, фармакології, фізіології, цитології тощо.
  • Physical, Chemical and Earth Sciences відображено зміст понад 900 журналів, що охоплюють такі науки, як: акустика, аеронавтика, аналітична хімія, астрономія, астрофізика, інформатика, кібернетика, кристалографія, метеорологія, та органічна хімія, математика, океанографія, оптика, приладобудування, фізична хімія, хімічна фізика, хімічне машинобудування, космічні науки, спектроскопія, ядерна фізика тощо.
  • Clinical Medicine відображено зміст 990 найважливіших журналів різних країн світу, що висвітлюють питання загальної медицини, анестезіології, дерматології, психіатрії, гастроентерології, гематології, кардіології, клінічної імунології, нейрології, онкології, ортопедії, офтальмології, педіатрії, стоматології, токсикології, репродуктивної медицини, радіології, медичної техніки, охорони здоров’я тощо.
  • Engineering, Сomputing and Technology висвітлюється зміст 1030 найважливіших журналів різних країн світу, які відображають питання автоматики, аеронавтики, робото- і автоматичного контролю, комп’ютерної техніки, інформаційних систем і комунікацій, інженерної механіки, матеріалознавства, металургії, оптики та акустики, приладобудування, поліграфії, транспорту тощо.
  • Social and Behavioral Sciences розкрито зміст понад 1600 журналів, які охоплюють антропологію, археологію, бібліотечну справу, географію, геронтологію, економіку, ергономіку, історію, кримінологію, генетику, лінгвістику, менеджмент, освіту, охорону здоров’я, політичні науки, право, психіатрію, психологію, соціальну медицину, соціальну психологію, соціологію, урбаністику, філософію тощо.
  • Journal Citation Reports. Science Edition база даних є значним зібранням об’єктивних даних про використання понад 4600 наукових журналів із природничих наук та техніки навчальними та науковими закладами різних країн. Подано важливу інформацію у ретельно складених статистичних таблицях, ранжованих за різними показниками (загальною кількістю посилань, продуктивністю журналу та ін.), яка може використовуватися для раціонального управління поточними та ретроспективними журнальними фондами. Особливо важливими є визначені показники імпакт-фактора (показник впливу журналу, розрахований на основі публікацій двох попередніх років) та показник відгуку на журнал, які включають ідею оцінки таких аспектів, як цитованість та продуктивність.
 • SCIENCE CITATION INDEX: An international interdisciplinary index to the literature of science, medicine, agriculture, technology and behavioral sciences політематична база даних охоплює публiкацiї, якi належать до таких галузей знань: науки про Землю, фiзика, хiмiя, математика, сiльськогосподарські науки, харчова промисловість, технiка, охорона навколишнього середовища, клiнiчна медицина, прикладні науки, будiвництво. Щорічні випуски БД включають бiблiографiчнi описи публiкацiй i бiблiографiчних посилань, якi є в них, з понад 3600 назв найважливiших журналiв, 1400 книг та збiрникiв, що видаються у всьому свiтi. Посилання, вказанi в цих публiкацiях, є засобом наукової комунiкацiї i дозволяють простежити розвиток наукових напрямiв, подають вiдомостi про науковi проблеми, а також використовуються в наукометричних дослiдженнях при визначеннi вагомостi окремих публiкацiй i продуктивності вчених.
  База даних SCI має зручний i простий iнтерфейс користувача. Пошук ведеться за: ключовими словами, взятими з назви публiкацiй; прiзвищами авторiв публiкацiй; назвами перiодичних видань; прiзвищами авторiв, котрi цитуються; адресами авторiв публiкацiй і ключовими словами, словами з реферату тощо. Всi пошуковi поля супроводжуються словниками, що полегшує пошук необхiдної iнформацiї. Вказано контактну адресу автора публікації.
  НБУВ має компакт-диски за 1986–1999 рр. За 1991, 1992, 1994–1999 рр. – з рефератами.

Актуальна інформація про продукти та послуги Clarivate Analytics  (до 2016 року - Thomson Reuters)