Наукові звіти

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2011 рік

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2010 рік

У 2011 р. дослідження проводилися за вісьмома відомчими науково-дослідними темами (дві завершено) та чотирма дослідницькими проектами (чотири завершено), охоплювали основні напрями діяльності НБУВ і спрямовувалися на створення теоретико-прикладної бази трансформації бібліотеки у науково-інформаційний комплекс — центр виробництва, накопичення, використання, розповсюдження і збереження нових знань та інтелектуальних інформаційних технологій.

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2010 рік

У 2010 р. дослідження проводилися за вісьмома відомчими науково-дослідними темами (дві завершено) та чотирма ініціативними проектами (програмними і конкурсними, чотири завершено), охоплювали основні напрями діяльності НБУВ і спрямовувалися на створення теоретико-прикладної бази трансформації бібліотеки у науково-інформаційний комплекс — центр виробництва, накопичення, використання, розповсюдження і збереження нових знань та інтелектуальних інформаційних технологій.

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2009 рік

У 2009 р. дослідження проводилися за вісьмома відомчими науково-дослідними темами (чотири завершено) та чотирма ініціативними проектами (програмними і конкурсними, з них три завершено). Результати досліджень оприлюднено в заключних звітах, підготовлених до друку та виданих наукових працях, публікаціях, інформаційно-аналітичній продукції, електронних базах даних, які формуються Бібліотекою.

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2008 рік

Упродовж звітного року виконувалися завдання, передбачені планами науково-дослідних робіт на 2008 рік: проводилися дослідження за вісьмома відомчими науково-дослідними темами та трьома ініціативними проектами (програмними та конкурсним). Здійснювалася реалізація завдань "Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2005-2010 роки", затверджених на 2008 р. розпорядженням Президії НАН України № 277 від 12.05.2008 р. Завершено роботу над розробкою двох планових відомчих тем та трьох тем у рамках зазначених програмних і конкурсного проектів.

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2007 рік

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2007 рік

У 2007 році продовжувалися дослідження за такими напрямами: "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек", "Створення національної бібліографії. Українська біографістика", "Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів", "Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини".

2006 - стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2006 рік

2006 - стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2006 рік

У звітному році продовжувалися дослідження за традиційними для Бібліотеки науковими напрямами — "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек", "Створення національної бібліографії. Українська біографістика", "Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів", "Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини".

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2005 рік

Стислий звіт НБУВ про наукову та науково-організаційну діяльність за 2005 рік

У звітному році науковцями Бібліотеки здійснювалися дослідження за такими науковими напрямами: "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек"; "Створення національної бібліографії. Українська біографістика"; "Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів"; "Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини".

Сторінки